Najčešća pitanja

Belanskaauto

Pronašao/la sam vozilo koje mi se dopada. Pradavac kaže da nije on vlasnik već da ima ovlašćenje. Šta da radim u tom slučaju. Da li je to bezbedna kupovina?

U ovoj situaciji potrebno je prvo proveriti šta sve tačno piše u ovlašćenju. Neretko se dešava da vlasnik vozila nije ovlastio lice za prodaju već samo za upravljanje ili samo registraciju. U tom slučaju nije moguće zaključiti ugovor o kupoprodaji po ovlašćenju. Naš savet je da pažljivo pročitate ovlašćenje i proverite da je lice ovlašćeno za prodaju vozila. Što se tiče bezbedne kupovine u ovom konkretnom primeru postoji mogućnost da vlasnik vozila (lice navedeno u saobraćajnoj dozvoli) ima neka dugovanja prema javnim izvšiteljima. I da su oni stavili zabranu otuđenja na vozilo. Savet je svakako da se lično čujete i sa vlsnikom iz saobraćajne dozvole. U svakom trenutku procesa kupovine možete nas kontaktirati za detaljnija uputstva. Kliknite ovde.

Vlasnica sam preduzetničke radnje SZR u sistemu PDV - a. Prodajemo naše TERETNO vozilo. Koja je procedura?

Potrebno je da kupcu izdate račun sa iskazanim PDV-om i sačinite kupoprodajni ugovor koji mora biti overen od strane javnog beležnika . Ukoliko imate dodatnih pitanja kontaktirajte nas kliknite ovde.

Naša firma doo želi da proda PUTNIČKO VOZILO. U sistemu smo PDV-a međutim ne možemo iskazati PDV na računu. Kupac je fizičko lice. Na koji način u ovoj situaciji kupac može steći pravo vlasništva na vozilu?

Potrebno je uraditi račun bez iskazanog  PDV -a, zatim pozvati se na član zakona o PDV-u(konsultovati knjigovođu) . Kupac je poreski obveznik .Nakon plaćenog poreza na kupca se prenose apsolutna prava za pomenuto motorno vozilo. Ukoliko imate dodatnih pitanja kontaktirajte nas kliknite ovde.

Želim da kupim registrovano vozilo kao fizičko lice od drugog fizičkog lica. Ja sam iz Kragujevca prodavac iz Beograda. Ko plaća porez i gde ? Da li mogu da zadržim BG tablice?

Potrebno je da sačinite kupoprodaji ugovor, overite kod javnog beležnika, zatim uradite samooporezivanje. Po zakonu o porezu na imovunu poreski obveznik je kupac. Nakon plaćenog poreza potrebno je odjaviti registarske tablice kod nadležnog MUP a, nije ih moguće zadržati. U Vašem slučaju dobićete nove registsrske tablice KG. Ukoliko imate dodatnih pitanja kontaktirajte nas kliknite ovde

Ukoliko privredno društvo doo kupuje motorno vozilo od fizičkog lica, koja je procedura?

Potrebno je sačiniti kupoprodajni ugovor, Vašu stranu(kupca) potpisuje i pečatira direktor društva dok je za prodavaca potrebno overiti potpis  kod javnog beležnika. Poreski obveznik je KUPAC. Ukoliko imate dodatnih pitanja kontaktirajte nas kliknite ovde.

Prodajem vozilo kao fizičko lice. Kupac me zamolio da ne vršimo sada prenos vlasništva na njega već kad istekne registracija. Šta ako napravi neki prekršaj?

Naš savet je da ipak uradite prenos vlasništva na novog vlasnika i time završite kompletan prosec prodaje. Ukoliko ste ipak odlučili da “UČINITE” uslugu kupcu, uradite ovlašćenje za upravljanje vozilom i obavezno sačuvajte jedan overen primerak za sebe. Ovo je važno kada dođe do učinjenog prekršaja da možete dokazati ko je stvarno upravljao vozilom.

Ukoliko imate dodatnih pitanja kontaktirajte nas kliknite ovde.

Automobil koji želim da kupim vodi se na lice koje je preminulo. Još uvek je važeća registarcija. Na koji način mogu da dobijem saobraćajnu na svoje ime?

U ovoj situaciji potrebno je da naslednici/naslednik pokrenu ostavinski postupak, dobiju pravosnažno rešenje po tom osnovu, zatim podnesu zahtev poreskoj upravi za plaćanje poreza po osnovu nasledstva. Nakon dobijene potvrde iz poreske uprave naslednik može sačiniti ugovor o kupoprodji pomenutog vozila. Ukoliko više naslednika ima prava na konkretnom vozilu potrebna je njihova saglasnost za dalju prodaju vozila. Ukoliko imate dodatnih pitanja vezano za konkretan slučaj možete nas kontaktirati ovde.

Želim da poklonim svoj automobil svom detetu. Koja je procedura i koje troškove plaćam?

Potrebno je sačiniti ugovor o poklonu, overiti ugovor kod javnog beležnika, podneti zahtev poreskoj upravi za dobijanje potvrde o prenosu apsolutnih prava, promeniti saobraćajnu dozvolu kod nadležnog MUP-a. Što se troškova tiče, plaćate taksu za overu kod notara i promenu saobraćajne dozvole. Porez na prenos apsolutnih prava ne plaćate u ovom konkretnom slučaju. Ukoliko imate dodatnih pitanja vezano za konkretan slučaj možete nas kontaktirati ovde.

Ako kupujem automobil iz drugog grada u važećoj registarciji još par meseci da li mogu iskoristiti tu registraciju ili plaćam novu?

Registracija vozila ne utiče na promenu vlasnika odnosno ne morate plaćati novu registraciju (takse i osiguranje) već plaćate samo takse za  promenu saobraćajne dozvole i tablica. Ukoliko imate dodatnih pitanja vezano za konkretan slučaj možete nas kontaktirati ovde.

Izgubio/la sam jednu registarsku tablicu. Šta da radim? Da li mogu da dobijem novu sa istim brojem?

U slučaju gubitka-nestanka registarske tablice potrebno je ODMAH prijaviti slučaj najbližoj Policijskoj stanici. Nije moguće dobiti duplikat registarske tablice. Sa potvrdom o prijavi, zahtevom i uplaćenim taksama dobićete nove registarske tablice. Preostalu registarsku tablicu vraćate prilikom dobijanja novih. Ukoliko imate dodatnih pitanja vezano za konkretan slučaj možete nas kontaktirati ovde.

Izgubio/la sam sobraćajnu dozvolu. Uskoro mi ističe registracija. Da li mogu da uradim tehnički pregled sa očitanom saobraćajnom?

Tehnički pregled nije moguće uraditi samo sa očitanom saobraćajnom. Potrebna je original kartica. Za konkretnu situaciju potrebno je podneti zahtev sa uplaćenim taksama nadležnom MUP u za izdavanje duplikata saobraćajne dozvole. Ukoliko imate dodatnih pitanja vezano za konkretan slučaj možete nas kontaktirati ovde.

Da li preduzetnik može ovlastiti agenciju za registraciju vozila na memorandumu firme bez da overava ovlašćenje kod notara?

Ne . Ukoliko imate dodatnih pitanja vezano za konkretan slučaj možete nas kontaktirati ovde.

Da li firma DOO može ovlastiti agenciju za registraciju vozila na memorandumu firme bez da overava ovlašćenje kod notara?

Da . Ukoliko imate dodatnih pitanja vezano za konkretan slučaj možete nas kontaktirati ovde.

Da li mogu za prvu registraciju vozila iz uvoza ovlastiti agenciju?

Da. Ukoliko imate dodatnih pitanja vezano za konkretan slučaj možete nas kontaktirati ovde.

Da li preko agencije mogu izvršiti zamenu saobraćajne i tablica, porez sam već platio?

Da. Ukoliko imate dodatnih pitanja vezano za konkretan slučaj možete nas kontaktirati ovde.

Da li je neophodno prisustvo kupca i prodavca istovremeno kod javnog belažnika prilikom overe kupoprodajnog ugovora?

Ne. Ukoliko imate dodatnih pitanja vezano za konkretan slučaj možete nas kontaktirati ovde.

Da li mogu da izaberem tablice po želji?

Da. Ukoliko imate dodatnih pitanja vezano za konkretan slučaj možete nas kontaktirati ovde.

Belanska auto

Tu smo da pomognemo!

Administrativna kancelarija Vulović d.o.o.

T.C. Radnički

27. marta 19, prvi sprat, štand 5
34000 Kragujevac

PIB: 110832302

MB: 21391867

Radno vreme

Ponedeljak - Petak : 07:30 - 11:30; 12:15 - 16:00
Subota i nedelja: ne radimo

Pratite nas na društvenim mrežama

Copyright © 2024 Vulovic d.o.o. | Izrada web sajtova naKlik – Web Servis